Serveis

Administració
de contractes

L’administració de contractes és un procés important per obtenir els resultats desitjats d’un contracte. És un procés que es fa de forma regular per assegurar que els contractes compleixin els terminis, els requisits i les necessitats especificades per les parts implicades.

L’administració de contractes inclou:

CONTACTA'NS

Gestió de contractes: Ajuda a les organitzacions a gestionar els seus contractes, registrant-los, monitoritzant-los i garantint el compliment de les seves obligacions.

Avaluació de riscos: Utilitza diversos indicadors per avaluar els riscos associats a un contracte i proporcionar a les organitzacions informació sobre com prioritzar els riscos i els seus efectes.

Negociació: Utilitza tècniques de negociació per aconseguir els millors resultats en els contractes.

Monitoratge de contractes: Monitoritza el procés de sol·licitud de contractes, així com els terminis i els detalls relacionats amb els contractes.

Gestió d’informes: Genera informes per ajudar a les organitzacions a fer un seguiment dels contractes i dels seus desenvolupaments.

Gestió de registres: Manté registres de tots els contractes, informes, informació de pagaments i altres detalls relacionats.