Serveis

Consultoria
i assessoria financera

Proporcionem als nostres clients una assessorament expert en l’àmbit financer.
Les consultories financeres ofereixen serveis relacionats amb la gestió dels recursos financers dels seus clients, ajudant-los a planificar i controlar els seus estalvis i inversions.

Els nostres serveis d’aquest àmbit

CONTACTA'NS

Anàlisi financera: Estudiar l’estat financer actual del client i prendre decisions sobre els seus estalvis i inversions.

Pla d’accions: Establir un pla d’accions per millorar la situació financera del client.

Control de riscos: Identificar i gestionar els riscos financers del client per garantir que els seus estalvis i inversions estiguin segurs.

Planificació de la jubilació: Ajudar als clients a planificar i gestionar els seus plans de jubilació per assegurar una pensió adequada.

Assessorament d’inversions: Oferir als clients orientació sobre els millors productes d’inversió per a cada situació.

Assessorament fiscal: Assessorar als clients sobre les millors estratègies fiscals per minimitzar els seus impostos.